چهارشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۶

اتاق چیست؟

پاسخ کوتاه: محدوده ای دارای مرز. و این زیباست.

پاسخ طولانی: یک اتاق علاوه بر محدوده ای کراندار، شامل مقدار کمی فضا هم می شود. به همین دلیل در عین محدود بودن، نامحدود هم هست. فضای نامحدود و گسترده، ایده آل معماری مدرنیست بود که تقریبا به مدت یک قرن با اتاق سنتی محصور مبارزه کرد. به هر حال، منظور، همواره خلق مرزهایی کم و بیش مشخص بوده است. برای رها کردن یک اتاق از قید کف، دیوارها و سقفش به مفهوم فضا نیاز داریم. امروزه اکثر معماران با این عقیده موافقند که وظیفه اصلی یک معمار بوجود آوردن فضاست. حتی در شهر.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

مفهوم اتاق در معماری وابسته به شرایط آب و هوایی یک منطقه است. البته منظور معماری برجهای شیشه ای امروز نیست که در همه جای دنیا و در همه نوع آب و هوا به همان صورت تکرار می شوند. در معماری کویری ایران، ایوان تعریف مشخصی دارد. اتاقی که از سه طرف محصور و از یک طرف رو به حیاط مرکزی باز می شود. ایوان قدرت انطباق بسیار بالایی با نوع فعالیتی که در آن انجام می شود دارد. هم می توان در آن غذا پخت، هم می توان خوابید، هم می توان از میهمان پذیرایی کرد. 
در معماری استوایی و مناطق حاره ای، داشتن دیوار برای اتاق معنی ندارد و فقط برای محافظت از بارانهای شدید موسمی و دفع رظوبت،  سقفی با انواع مختلف امکانات محلی برپا می شود و برای در امان ماندن از شر حشرات، پرده ای به جای دیوار آویخته می شود. 
در مناطق کوهستانی و سرد، سقفها تا جای ممکن کوتاه است تا در زمستانهای سرد با انرژی صرف انرژی کمتر بتوان فضا را گرم کرد. در نهایت، فضای محدودی که یک اتاق در اختیارمان می گذارد، دارای پتانسیل بسیار بالایی برای نشان دادن ذوق و دانش معمار یا طراحش می باشد.

ایوان یک خانه سنتی ایرانی. 
ایوان یک خانه سنتی ایرانی. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر