جمعه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۵

آیا معماری طبیعیست؟

پاسخ کوتاه: خیر. طبیعت فقط قادر به آفرینش سرپناه است.

پاسخ طولانی: حداقل برای پانصد سال گذشته، طبیعت همیشه به عنوان یکی از اصول اساسی برای رجوع معماران بوده است. به طبیعت به عنوان سرچشمه زیبائی، ریشه همه معماریها، ایده آل مطلق برای تقلید، رهایی از قید تعهدات فرهنگی، و در حال حاضر به عنوان زیست بومی که معماری باید حداقل تاثیر را روی آن داشته باشد، نگریسته شده است. با ظهور مدرنیسم، طبیعت در تقابل با معماری قرار گرفت. پیشگامان مدرنیسم، غلبه بر نیروهای طبیعی مانند نیروی جاذبه را جزئی از وظیفه شغلی خود قلمداد کردند. دلیل این رویکرد صرفا به خاطر پیشرفت تکنولوژی نبود. بدون ساختمانها، نه تنها تمدن بشری، بلکه حتی گونه انسان قادر به بقا نبود. دور از ذهن نیست اگر ادعا کنیم که همین مساله، نقطه آغازیست برای شکل گیری طراحی.
   
برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

صحنه صخره های شناور در فیلم آواتار
خانه های هابیتها در فیلم ارباب حلقه ها
شهر الف ها در فیلم ارباب حلقه ها
شهر الف ها در فیلم ارباب حلقه ها
شهر الف ها در فیلم ارباب حلقه ها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر