جمعه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۵

کدام ساختمان بیش از همه باعث حیرت بینندگانش شده است؟

پاسخ کوتاه: کریستال پالاس (Crystal Palace)

پاسخ طولانی: کریستال پالاس، ساختمانی با شکوه از چدن و شیشه بود که در لندن، و برای نمایشگاه بزرگ سال 1851 ساخته شد. به مدت یک تابستان در هاید پارک برقرار بود و پس از اتمام نمایشگاه، به منطقه Sydenham Hill در جنوب لندن منتقل شد و سرانجام در سال 1936 طعمه حریق شد و از بین رفت. این ساختمان، تاثیری اسطوره ای به جا گذاشت و تحقق عینی رویای مدرنیته، در برهه زمانی خاص بود. عکسهای آن، برای سالها، و در نقاط دور از ذهنی مانند خانه های کشاورزی در آلمان، به دیوار خانه ها آویخته بود. مساحت آن بیش از هشتاد هزار متر مربع بود و درختان کهنسال هاید پارک به راحتی در آن جای می گرفتند. باعث بوجود آمدن تغییری اساسی در تصویر ذهنی و انتظار انسانها از یک ساختمان شد. پیش از آن، گلخانه هایی با همان شکل ساخته شده بودند اما این ساختمان، به جای گل و گیاه، محلی برای به نمایش گذاشتن تسلط و برتری در حال رشد انسان در دنیا بود. چنین دگرگونی اساسی در معنا و مفهوم یک ساختمان، هرگز پیش از آن و چه بسا پس از آن، بوجود نیامده است. روحت شاد، کریستال پالاس.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

کریستال پالاس در هاید پارک، تابستان سال 1851

فضای داخلی کریستال پالاس و نمایشگاه بزرگ سال 1851

فضای داخلی کریستال پالاس و نمایشگاه بزرگ سال 1851

یکی از درختان کهنسال هاید پارک در داخل ساختمان

آتش سوزی سال 1936

ساختمان پس از آتش سوزی

ناصر الدین شاه قاجار در کریستال پالاس

ورود ناصر الدین شاه قاجار به ایستگاه Charing Cross در لندن


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر