شنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۹۵

دلیل وجودی جزئیات چیست؟

پاسخ کوتاه: حضورشان.

پاسخ طولانی: با کوچک شدن ابعاد، تجربه معماری کم نمی شود. برعکس، جزئیات باعث می شوند که یک ساختمان را با سایر حواس و حتی پوستمان احساس کنیم. برای همین است که بدن انسان ارتباط نزدیکی با جزئیات دارد. تمدن امروز، یک فرهنگ تصویری است اما توانایی ابزار بیان معماری، بسیار فراتر از تصویر بصری صرف است. دستگیره یک درب را نه فقط در شکل پوسته خارجی آن،  بلکه به واسطه فنر زبانه قفل، سنگینی خود درب، و دقت بکار رفته در ساخت چهارچوب هم احساس می کنیم. اینکه این جزئیات به روش تولید انبود ساخته شده اند یا دست، تاثیر چندانی در نتیجه کلی ندارد. صنعت ساختمان در مقایسه با سایر صنایع، از قافله تکنولوژی تولید انبوه و رساندن آن به دست مصرف کننده نهایی عقب افتاده است. اما برای پیشگیری از صنعتی شدن کل روند ساختمان سازی و سپردن کامل آن به دست مدیران کنترل خط تولید، معماران باید استاد طراحی جزئیات در کارشان باشند.      
برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

نمونه هایی از دستگیره های درب ونیزی
نمونه هایی از دستگیره های درب ونیزی
نمونه هایی از دستگیره های درب ونیزی
نمونه هایی از دستگیره های درب ونیزی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر