دوشنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۹۶

آیا چیزی مهمتر از انرژی وجود دارد؟

پاسخ کوتاه: بله. شان و کرامت انسان.

پاسخ طولانی: انسان هرجا می رود، بر محیط زیست تاثیر می گذارد. اگر بخواهیم طبیعت را به صورت دست نخورده حفظ کنیم، باید تا جایی که می توانیم از پخش شدن در قسمتهای مختلف کره زمین جلوگیری کرده و ساختمانها و اجتماعاتی بسازیم که سبک زندگی امروزمان را به حداقل ممکن کاهش دهد. رویکردی مقتصدانه، که به دلیل محدود کردن امکان زندگی آبرومندانه، قابل دوام نخواهد بود. صرفه جویی در مصرف انرژی تبدیل به موضوعی حیاتی برای ساختمانها شده است. اما این مساله بسیار فراتر از آب بندی کردن ساختمانها در برابر باران و باد و هوای سرد است - همه می دانند چطور این کار را انجام دهند. چالش واقعی ساختن ساختمانهایی است که امکان زندگی در فضاهای کوچکتر را بدون گرفتن کرامت انسانی به ما بدهد. این یعنی بهره وری استادانه و هنرمندانه.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

شهر ونیز به دلیل کمبود فضا یکی از بهترین نمونه های زندگی انسانی در فضاهای کوچک و فشرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر