جمعه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۵

آیا ساختمانها شخصیت دارند؟

پاسخ کوتاه: بعضیها از اول دارند، بعضیها در طول زمان آنرا بدست می آورند، بعضیها هم نمی توانند کمبود شخصیتشان را به دیگران تحمیل نکنند.

پاسخ طولانی: صحبت در مورد شخصیت ساختمانها موضوع جدیدی نیست. این کتاب همواره این کار را می کند. شخصیت برای قرنها جزئی از بازی بوده است و شاید به طور ویژه، پس از انتشار کاتالوگ جامع سی و هشت نوع شخصیت معماری در قرن هجدهم، شامل عالی، اشرافی، آزاد، مردانه، سبک، ظریف، بی تکلف، زنانه، عرفانی، دمدمی و بی تمدن و وحشی. می توان گفت نوعی کتابچه راهنمای معماری. برای توضیح معماری، نیاز به کلمات بیشماریست. حتی معماری که بر اساس اصول علمی ساخته شده، و قرار بوده در جایی فرای همه معیارهای ذهنی فوق قرار بگیرد، پس از ساخت، خیلی سریع شخصیت مجزایی برای خود دست و پا می کند.
   
برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

همیشه مساله شخصیت ساختمانها برایم جالب بوده است. محصوصا جنسیت آنها. چه ویژگی باعث می شود بعضی ساختمانها را زنانه و بعضی را مردانه ببینیم. به نظر من معماری سنتی ایران بیشتر زنانه است تا مردانه. سوالات گوناگونی در این زمینه در ذهنم شکل می گیرد. به عنوان مثال چطور در سرزمینی با پیشینه مرد سالارانه، شاهد بوجود آمدن معماری زنانه هستیم؟ ارتباط ایندو چگونه است؟ کدام بر دیگری بیشتر تاثیر گذاشته؟ آیا شکل گیری اسن نوع معماری به دلیل این نیست که در ایران، زنها دارای قدرت بیشتری نسبت به سایر کشورهای مسلمان همسایه هستند؟ آیا همه اینها زاده تراوشات ذهنی من می باشد؟اوج هنر کاشیکاری در معماری سنتی ایران. سقف گنبد ورودی مدرسه چهار باغ اصفهان
سقف گنبد نمازخانه مدرسه چهار باغ اصفهان
سقف گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان
مسجد شیخ لطف الله اصفهان
مسجد امام اصفهان
دور نمایی از بخش قدیمی شهر یزد
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر