شنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۵

یک خانه چقدر می تواند کوچک باشد؟

پاسخ کوتاه: به اندازه یک قایق بادبانی.

پاسخ طولانی: یک قایق بادبانی کوچک، می تواند خانه بسیار خوبی باشد چرا که با دقت زیادی طراحی شده است، یا شاید به این دلیل که دریا بی کران است. نا متناهی بودن افق دریا، نیازمند وزنه ای است برای برقراری تعادل. از طرف دیگر، زندگی در دنیایی تنگ و محصور، می تواند رقت انگیز باشد. جوهره و ذات هر فضای بسته، به نوعی، مخالفت با آزادیست. اما راههایی برای جبران آن وجود دارد. زندگی در درون یک قایق، محاط در بیکران دریا، نیازمند دقت بسیار زیاد به جزئیات، مواد مصرفی و طرز ساخت لوازم، به منظور مقابله با کمبود فضاست. در عین حال، آسایشی، که تنها با اکتفا به حذف هر آنچه باعث ناراحتیست، بدست آید، پوچ و فن سالارانه خواهد بود.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

آیا از تصور اینکه این قایق خانه شما باشد آرامش می گیرید یا اضطراب؟
فضای درونی یک قایق کوچک

فضای درونی یک قایق کوچک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر