دوشنبه، اسفند ۳۰، ۱۳۹۵

آیا می شود به صورت برازنده ای پا به سن گذاشت؟

پاسخ کوتاه: البته! یک ساختمان خیلی باید مراقب چین و چروکهایش باشد.

پاسخ طولانی: آیا معماری فیل است یا حشره ای یک روزه؟ آیا حشره ای شکفت انگیز است که تنها برای یک روز تابستانی، بالهای ظریف و پر زرق و برقش را به هم می زند یا نهنگ تنومند و پر چین و چروکیست که وقار و ابهتش را به وسیله کوهی از پوست و عضله منتقل می کند؟ یک پروانه، پس از عمر کوتاهی که آنرا وقف تولید مثل کرده، می میرد در صورتیکه یک فیل،  بدن غول پیکرش را در طول مدت عمری که به صورت نا معمولی طولانیست، حمل می کند. ما ساختمانهای سنگینمان را با این رویا طراحی می کنیم که روزی پیله شان را پاره کرده و بالهای درخشانشان را در این دنیای شگرف بگشایند. و بعضی وقتها هم این اتفاق می افتد. اما ساختمان ما باید از یک دگردیسی، کم و بیش مشابه با همانی که پروانه تجربه کرده است، جان سالم به در ببرد. او باید روزی، تبدیل به فیل با وقاری شود که با گذر زمان، بر زیبائیش افزوده می گردد.    

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

کلیسای جامع Fiesole در نزدیکی فلورانس. بیشتر به فیل شباهت داره تا حشره یک روزه
کلیسای جامع Fiesole در نزدیکی فلورانس. بیشتر به فیل شباهت داره تا حشره یک روزه
موزه باستانشناسی و مردم شناسی Pitt Rivers در دانشگاه آکسفورد. انتخاب با شماست، فیل یا حشره؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر