چهارشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۶

تمام ساختمانهای مسکونی ما به نظر شبیه سازی شده اند. آیا کمی تنوع نمی توانست آنها را زیباتر کند؟

پاسخ کوتاه: چرا. تنوع روش موثریست برای کتمان حقیقت مبتذل.

پاسخ طولانی: پیش پا افتادگی و ابتذال، اگر به صورت گروهی بیاید بسیار بدتر است. از طرف دیگر، زیبائیها، حتی با تکرار چند باره، زیباتر به نظر می رسند. معماری ساختمانهای مسکونی همواره بر پایه تکرار قرار گرفته و طرحهای زیادی دست آخر به جای ایجاد هماهنگی دلنشین، یکنواختی خسته کننده ای بوجود آورده اند. تنوع، راه حل ارزانیست برای کتمان نداشتن پول کافی، تمایل و یا دانش ایجاد کیفیتی که از روی آن کپی شود. در بسیاری از موارد، محدودیت، ارباب واقعی اکثر پروژه ها از آب در می آید.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 


نمونه ای از شهرکهای مسکونی در چین. 

نمونه ای از شهرکهای مسکونی در چین. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر