جمعه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۵

چرا معماری مصالحه ناپذیر اینقدر خوب است؟

پاسخ کوتاه: چرا که خوب کار کردن همه اجزا در کنار هم زیباست.

پاسخ طولانی: بسیاری از تحسین برانگیز ترین مکانها در معماری به صورت غیر قابل انکاری مصالحه نا پذیرند. مثل Place des Vosges در پاریس، میدان سن پیتر در رم، و کاخ Amalienborg در کپنهاگ. آنها بر فراز عرف هر روز ایستاده و موکدانه، اقتدار انسان برای شکل دادن دنیا را اعلام جار می زنند. یادوارگی (monumentality) آنها بیشتر وامدار اعتماد به نفس سازش ناپزیرشان است تا مقیاس بزرگیشان. تکرار، تکرنگ بودن، پیوستگی، و تیپولوژی، توانایی ایجاد هماهنگی در هر مقیاسی را دارا هستند.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

منظور از معماری مصالحه نا پذیر یا سازش ناپذیر که ترجمه کلمه uncompromising است، یعنی معماریی که به محیط اطراف غلبه و حکم فرمایی می کند. ساختمانهای اطراف یک چنین معماری معمولا شدیدا تحت تاثیر استیلای آن قرار گرفته و در کل خیلی به چشم نمی آیند و یا آزادی عمل از آنها گرفته می شود. 

میدان سن پیتر در واتیکان
ساختمانهای Vosges در پاریس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر