دوشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۵

عجیب نیست که گاهی اشتیاق فرار از همه چیز را داریم؟

پاسخ کوتاه: خیر. اشتیاق، نقطه آغاز هر نوع ساختنی است.

پاسخ طولانی: اشتیاق و آرزوی "داشتن"، از خود "داشتن" قویتر است. آرزوی زمان و مکانی دیگر، از زمانهای بسیار دور، الهام بخش خارق العاده ترین محیطهای ساخت دست بشر بوده است. تصاویر ساخته شده از ایتالیا، ترکیه، یا چین بعضی وقتها از خود واقعی آنها جذابتر و فریبنده ترند. قدیمی ترین و مستمرترین رویای ساخته شده، رویای یونان است. رومیها درباره یونان خیالپردازی می کردند. لو کوربوزیه در باره یونان خیالپردازی می کرد. برای معمار اسکاتلندی قرن نوزدهم، Alexander Greek Thomson، یونان خیالی بود که در واقعیت هرگز آنرا تجربه نکرد. فرهنگهای غربی بر رویاهای آرکادیا (بخشی از یونان) استوار شده اند.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

تاکستانها و درختان زیتون منطقه کیانتی در ایتالیا. شراب معروف کیانتی از انگور این منطقه ساخته می شود. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر