شنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۵

آیا تکرار کردن خودتان خوب است؟

پاسخ کوتاه: یک ترانه خوب آنقدر خوب است که دوباره خوانده شود. 

پاسخ طولانی: راه حلهای خوب باید تکرار شوند. با تکرار هفتگی حرفهای Alvar Aalto، نمی توان سبک جدیدی خلق کرد. در عین حال، راه حلهای جدیدی که هرگز تکرار نخواهند شد، توجه بیشتری جلب می کنند تا راه حلهای چندین بار استفاده شده. اساس توسعه شهری، تنش بین معمولی و منحصر به فرد است. تمام ساختمانهای مسکونی، چیزی جز تکرار یک سری تم آشنا نیستند و نباید هم باشند. آنها نباید جذاب باشند. آنها باید خوب باشند. از طرف دیگر، ساختمانهای عمومی باید متمایز باشند. چقدر متمایز؟ در حدی که صدایشان در بین یک دسته سرود خوان، به وضوح قابل شنیدن باشد. اینکه معماران خود را تکرار کنند، یا هر بار وجه جدیدی از خود به نمایش گذارند، در نهایت خیلی مهم نیست. اکثریت انسانها، فقط یکی از ساختمانهایشان را خواهند دید.  
  
برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 


حیاط خانه تابستانی Alvar Aalto

حیاط خانه تابستانی Alvar Aalto


فضای داخلی خانه تابستانی Alvar Aalto


فضای داخلی خانه تابستانی Alvar Aalto

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر