دوشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۵

معماری چیست؟

پاسخ کوتاه: تصویر ساخته شده خود ماست.

پاسخ طولانی: در دنیایی مملو از ارزشهای سیال و مجازی، معماری ماندنیست. تصویری که از خودتان، کارتان ، شهرتان و کشورتان به واسطه معماری ایجاد می کنید، به احتمال زیاد از خودتان بیشتر عمر می کند. ساختمانها مهمترین ردیست که ما انسانها از خود باقی می گذاریم. خیلی قبل تر از آنکه ما بیائیم، ساختمانهای قدیمی بوده اند و ساختمانهای جدیدی که ما می سازیم، به نوبه خود خیلی بعد تر از زمانیکه رفتیم، خواهند بود. معماری یک سلفی دسته جمعیست. استاتوسیست که نمی توان به روزش کرد.
  
برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

مرکز حیدر علیف در باکو، کار معمار فقید زاها حدید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر