یکشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۵

حق انتخاب بی شمار است. اگر یک معمار می توانست قثط یک ویژگی را انتخاب کند، بهترین انتخاب وی کدام می بود؟

پاسخ کوتاه: نور.

پاسخ طولانی: تمام معماریهایی که تاثیری ماندگار برجا می گذارند، با نور روز کار می کنند: چگونگی جاری شدن نور بر سطوح، بازی با سایه ها، مشخص تر کردن خطوط، برجستگیها و مواد، بخش اصلی هنر معماری را تشکیل می دهند. کار با نور طبیعی، بصیرتی است قابل رویت در تمام فرهنگها و دوره های زمانی. نور روز رایگان است اما برای بهره برداری استادانه از آن در عبادتگاهها، سالنهای کنفرانس، خانه ها و کاخها، کوششی عظیم لازم است. در عین حال فضاهایی وجود دارند که در آنها، جادوی نور، ظاهرا خودسرانه به منصه ظهور رسیده است - سایه ای که از میان شاخ و برگ درختان بر کف جنگل تشکیل می شود، دلتنگی درون غار یا تلالو کم نور یک خانه برفی (ایگلو).
  
برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

تلاش هنرمندان دوره امپرسیونیسم برای به تصویر کشیدن کیفیت نور طبیعی

تلاش هنرمندان دوره امپرسیونیسم برای به تصویر کشیدن کیفیت نور طبیعی

تلاش هنرمندان دوره امپرسیونیسم برای به تصویر کشیدن کیفیت نور طبیعی

تلاش هنرمندان دوره امپرسیونیسم برای به تصویر کشیدن کیفیت نور طبیعی

تلاش هنرمندان دوره امپرسیونیسم برای به تصویر کشیدن کیفیت نور طبیعی

تلاش هنرمندان دوره امپرسیونیسم برای به تصویر کشیدن کیفیت نور طبیعی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر