چهارشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۵

آیا برای ساختن شهر باید ساختمانها و مناظر زیبا را خراب کنیم؟

پاسخ کوتاه: خیر، چرا باید این کار را بکنیم؟ معماری یعنی شهرسازی با چهره ای انسانی تر.

پاسخ طولانی: شهرها شرایط زندگی را برای بسیاری از انسانها بهتر کرده اند اما در عین حال بسیاری از آثار بقای انسان در طول تاریخ را هم از بین برده اند. همزمان با بالا رفتن استاندارد زندگی، می بینیم که محیطهای ساخته دست بشر چقدر نا کارآمدند. استاندارد بالا و تقاضای بیشتر، با هم در تضادند. این تضاد هم بر انسانها و هم بر اقتصاد فشار می آورند. معمارانی که با بساز بفروشها کار می کنند، در انظار عمومی به نوعی گناهکار محسوب می شوند اما هر گاه کیفیت محیطهای ساخته شده به خطر می افتد، آنها معمولا اولین کسانی هستند که به پشتیبانی از استانداردهای بالا بر می خیزند و خوشبختانه در هر فرصتی تلاش می کنند چیز بهتری بسازند. تضاد بین حفظ محیطهای ساخته شده و ساختمان سازی جدید، مساله ای است که گریبان همه معماران و شهرهای قدیمی را گرفته است. این تضاد به ناچار ادامه پیدا خواهد کرد، اما چه بهتر که آنچه که ساخته می شود،  چیزی به جامعه اضافه کند تا اینکه چیزی از آن بگیرد.
  
برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر