دوشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۵

شرایط برای معماران در جایی که من زندگی می کنم چگونه است؟

پاسخ کوتاه: خوب! خوشبینی لازمه زندگیست.

پاسخ طولانی: کیفیت معماری یک کشور یا منطقه بر چهار رکن اساسی استوار است.  رکن اول: اعتماد به نفس جمعی. در صورت نبود خود باوری و مباهات در میان معماران، سفارش دهندگان و حتی کارگران ساختمانی، معماری بوجود نمی آید. رکن دوم: قدرت خرید و چرخه اقتصادی سالم. سرازیر شدن ناگهانی و کوتاه مدت ثروت در یک منطقه برای معماری بیشتر ضرر دارد تا منفعت. اما ثبات اقتصادی باعث شکل گیری اساس ساخت و ساز آینده می شود. رکن سوم: تعداد سفارشات برای ساخت بناهای خاص. بناهایی که در طراحی آنها به عناصری غیر از صرفا نفع مادی توجه شده است. رکن چهارم: استعداد شخصی. بدون وجود Antoni Gaudi، اعجاز معماری بارسلون در صد سال قبل بوجود نمی آمد. تمام زمانها و مکانهایی که معماری افسانه ای خلق کرده اند، دارای این چهار رکن اساسی به طور همزمان بوده اند. اما کماکان احتمال ایجاد معماری خوب، حتی در صورت نبود یکی از این چهار رکن، وجود دارد.
  
برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

قسمتی از پشت بام خانه باتلو در بارسلون

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر