پنجشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۹۵

بهترین نکته معماری امروز چیست؟

پاسخ کوتاه: اینکه معماران مشکلی با محتاط بودن و فروتنی ندارند.

پاسخ طولانی: ارتباط معماری و طبیعت همواره دارای ابهاماتی بوده است. از یک طرف، خصمانه: یک ساختمان باید با نیروهای مخرب طبیعت مقابله کند. از طرف دیگر، عاشقانه: چیزی که طبیعت به معماری می دهد نا محدود است. در مواردی بسیار خاص و محدود، قدرت معماری به حدی بوده که محدودیتهای طبیعت را به زانو در آورده است: معبد یونانی، برخواسته از تخته سنگی که بر روی آن ساخته شده، فقط و فقط توسط ستونهاس سنگیش احاطه می شود و خانه سنتی ژاپنی، با ایوانهای عریض و دیوارهای ساخته شده از کاغذ برنجش، مانند چتری شناور بر منظره اطرافش گسترده شده است. این نمونه های اولیه، فاقد آسایشی هستند که محیطهای بسته دارای تهویه هوا به همراه می آورند اما با پیشرفت فن آوری، می شود بدون قربانی کردن آسایش، از ارتباط مستقیم با طبیعت نیز لذت برد. توان ساختن ساختمانهای باهوش، در تعامل با محیط اطراف به واسطه انطباق با شرایط محیطی، بزرگترین  پیشرفتیست که در صنعت ساختمان بوجود آمده است.  

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر