دوشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۵

فرم از کجا می آید؟

پاسخ کوتاه: از قانون جاذبه.

پاسخ طولانی: هرچیزی می خواهد فرو بریزد. اینکه چگونه ساختمانها پابرجا می مانند، مساله ای تکنیکی است. اینکه به نظر می رسد می خواهند در جای خود باقی بمانند، مساله ای زیبائی شناسانه است. جاذبه همیشه اساس معماری بوده است اما این مساله بیشتر در دنیای غرب مشهود است تا ژاپن و جزایر پولینزی که در آنها، به جای دیوار، چهار چوبها نقش نگهدارنده بار را ایفا می کنند. امروزه، در همه جای دنیا، ساختمانها به صورت لایه ای پس از لایه دیگر ساخته می شوند که هر کدام از این لایه ها کارکرد مجزای خود را دارند. جاذبه، به خودی خود، به آنها شکل نمی دهد بلکه شکل باید طراحی شود. یا باید با جاذبه کنار آمد یا باید آنرا به چالش کشید، سنگین یا سبک، باربر یا رها. مرگ یا زندگی.
  
برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

موزه تاریخ در شهر Qujing چین

موزه تاریخ در شهر Qujing چین


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر