دوشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۵

آیا معماری چاشنی زندگیست یا خود طعام آن؟

پاسخ کوتاه: روح هم ممکن است از بی غذایی بمیرد. 

پاسخ طولانی: دو نوع معماری وجود دارد. اولی با نوع خاصی از ساختمانها (مثلا مسکونی) سر و کار دارد و به جای ابداع انواع جدید، تلاشش بر بهبود انواع موجود متمرکز شده است. این نوع معماری را می تواند به عنوان غذای اصلی روزانه در نظر گرفت. دومین معماری معمولا در ساختمانهای عمومی یک جامعه نمود پیدا می کند که می توان آنرا به یک پرس غذای تزئین شده در یک رستوران شیک تشبیه کرد. انتظارمان از این غذا، تجربه یک طعم جدید غیر از غذای همیشگیمان است. باید بین این دو معماری تمایز قایل شد. اولی محیط زندگی شخصیمان را می سازد، دومی محیط زندگی اجتماعی را که هسته و هدف اصلی زندگیست. وجود هر دو حیاتیست.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر