یکشنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۵

آیا چیزی به نام فرمول کلی در معماری وجود دارد؟

پاسخ کوتاه: بعضی وقتها.  نه در حال حاضر.

پاسخ طولانی: مشکل غیر متعارفی که گریبان معماری معاصر را گرفته، عدم وجود  پاسخی صریح بردرست یا غلط بودن هر مساله ای است. از یک طرف این آزادی بسیار جذاب به نظر می رسد. از طرف دیگر، گرفتن امتیاز زمانیکه تیرهای دروازه دائما جابجا می شوند، بسیار سخت است. دیگر جایی برای "اشتباه" در توانایی درک، طراحی، توصیف، یا ساخت وجود ندارد. لازمه  خلق معماری فوق العاده، داشتن توانایی و مهارت فوق العاده است. رسیدن به یک نوع هماهنگی، در گذشته ای که همه از قوانین مشخصی پیروی می کردند، مانند دوره  کلاسیک، بسیار ساده تر بود. در مدارس معماری، قوانین مشخصی برای طراحی ساختمانهای زیبا تدریس می شد. بنابراین هر کس استعداد یادگیری داشت، می توانست معمار خوبی هم بشود. تمام راه حلها زمینه مشترکی داشتند و ساخت آنها بر اساس خواسته معمار طراح کار دشواری نبود. اگرچه این فرمول کلی در حال حاضر وجود ندارد ولی دلیل نمی شود که در آینده دوباره بر نگردد. هیچ وقت توانایی ایده ای را که توانسته دو هزار سال دوام بیاورد را دست کم نگیرید.     

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر