پنجشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۵

آیا کتابها دید بهتری به ما می دهند؟

پاسخ کوتاه: کتابها به مسایل اشاره کرده و آنها را توضیح می دهند ولی کماکان وظیفه دیدن برعهده ماست. 

پاسخ طولانی: زمانی که آقای August Strindberg - نویسنده سوئدی - در سال 1885 از رم دیدار کرد، از قبل می دانست که انتظار دیدن چه چیزی را باید داشته باشد. بازدیدش از رم چیزی نبود جز تکرار همه آنچه در کتابها خوانده بود. در مورد تمام بناها از قبل می دانست. "رم در یک روز ساخته نشده اما می شود در یک روز آنرا تمام کرد،" جمله قصاری بود که بعد از یک روز گشتن در رم به درشکه چی گفته بود. برعکس، وقتی امپراطور کنستانتین به رم آمد و بازار Trajan را دید، در مقابل شکوه بی مانند ساختمانهایش چنان متحیر شد که انگار صاعقه خشکش کرده باشد. بر خلاف Strindberg، کنستانتین حس کنجکاویش را با خواندن از بین نبرده بود. دیدن رم مسحورش کرد. Strindberg فقط آمده بود که دیده باشد.  

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر