چهارشنبه، دی ۲۹، ۱۳۹۵

چطور یک معمار می تواند معروف شود؟

پاسخ کوتاه: شهرت زودگذر است. بر جاودانگی تمرکز کنید. 

پاسخ طولانی: معمولا ساختمانها - یا حداقل آوازه آنها - از سازندگانشان بیشتر عمر می کنند. با وجودیکه افراد بسیاری برای ساخت یک ساختمان زحمت می کشند، این نام معمار آن است که باقی می ماند مگر اینکه سفارش دهنده ساختمان نام تمام افراد را بر نمای آن حک کند (که غیرمعمول نیست). معمار تجسم کار گروهی تمام کسانیست که دست اندرکار تحقق بخشیدن به یک ساختمان بوده اند. به همین دلیل رابطه معمار با ساختمان خصوصی تر از  مثلا رابطه شهرساز با شهر یا کارگر ساختمانی و یا حتی خود صاحب ساختمان با آنست و همین رابطه خصوصیست که برای ما جذاب است. اگر پروژه خوب باشد، به آن توجه می شود و در سایه این توجه معمارش می درخشد. مخلوق باعث شهرت خالقش می شود.      

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر