سه‌شنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۵

آیا معماری پیشرفت می کند؟

پاسخ کوتاه: خیر. اما هیچ وقت هم درجا نمی زند.

پاسخ طولانی: هنر پیشرفت نمی کند. نمی توان گفت یک ساختمان جدیدتر لزوما بهتر از یک ساختمان قدیمی تر است. از طرفی، فن آوری پیشرفت می کند و همین باعث تغییر مداوم شرایط برای معماران می شود. اما این تغییرات همواره به معنی بهبود هنری نیستند. معماری بر اساس تجربه استوار است. لازم است یک معمار حقه های قدیمی بسیاری بلد باشد و بداند چگونه آنها را با شرایط مختلف انطباق دهد. کار معمار این است که همواره سعی کند کمی بهتر از قبل باشد. اما رشته معماری نمی تواند به این مساله تکیه کند که ساختمانهای جدید پیچیده تر از قبل هستند. معماری بدون تغییر همیشگی به ابتذال کشیده می شود. 

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر