شنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۵

درگاه: آیا بهتر نیست که از شر آن خلاص شویم؟

پاسخ کوتاه: بهتر است. اما با این کار حس جابجایی از یک فضا به فضای دیگر را هم از دست می دهیم.
پاسخ طولانی: بی دلیل نیست که درگاه دارای معانی استعاری پر قدرتی است. نه تنها مرزیست برای مشخص کردن درون و بیرون، بلکه جدا کننده مرحله ای از مرحله دیگر است. این تفاوت برای اشخاصی که در جابجایی نیازمند چرخ هستند از همه چشمگیر تر است. جامعه برای کاستن از ارتفاع درگاه، تلاش می کند. چه خوب بود که برای راحتی معلولان درگاه کلا حذف می شد. در عین حال، عبور از یک درگاه، مخصوصا درگاهی بلند، معنای مهمتری دارد. با حذف تمامی این موانع، پاداش احساسی کذر از یک فضا به فضای دیگر نیز از دست می رود.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر