شنبه، دی ۱۱، ۱۳۹۵

دلیل جذابیت فوق العاده شهرها چیست؟

پاسخ کوتاه: چرا که خیلی خیلی پیچیده هستند.

پاسخ طولانی: شهرها پیچیده ترین ساخته دست بشر می باشند. مهمترین آنها زندگیهایی بوجود می آورند که از محله ای به محله دیگر و از شهرکی به شهرک دیگر متفاوتند. این پیچیدگی متناسب با رفتار انسانی و شرایط  زندگی مهیا شده توسط محیط می باشد. مهمترین عامل موثر در شادی نوع بشر احساس پذیرفته شدن توسط دیگران است. اگر احساس کنیم که ساختمانها، خیابانها، پارکها، و میدانها برای ما ساخته شده اند، پذیرش اینکه ممکن است شلوغ، پر سر و صدا، زمان گیر و حتی زشت باشند، ساده تر است. شهرهای زیبا دلچسبند اما این فقط زیبایی نیست که لندن و توکیو را به جذابترین شهرهای دنیا تبدیل می کند.


برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh

۱ نظر:

  1. "اما این فقط زیبایی نیست که لندن و توکیو را به جذابترین شهرهای دنیا تبدیل می کند."
    بی نظیره و تفکر برانگیز.
    ترجمه ات حرف نداره.

    پاسخحذف