شنبه، دی ۱۱، ۱۳۹۵

آیا ساختمانها واقعا حافظه دارند؟

پاسخ کوتاه: ساختمانها انبار خاطره هستند.

پاسخ طولانی: بناهای تاریخی میراث خاطره جمعی می باشند. وقتی به ساختمانهایی بر می خوریم که دیگران در آن زندگی کرده اند، خاطره ها از در و دیوارهایی که سالها شاهد این زندگی بوده اند، رها می شوند. ساختمانها قادر به انتقال تجاربی خارج از قدرت درک یک نسل می باشند. انباشت تجربه، به واسطه مرمت انجام شده توسط یک معمار با ذوق که کم و بیش ساختمان را دست نخورده باقی می گذارد، تقویت می شود. آسیب رساندن به یک ساختمان مانند آسیب رساندن به یک انبار تجربه می باشد که می تواند موجب ایجاد پریشانی و عدم اطمینان شود. حتی اگر لازم است یک ساختمان خراب شود، باید به این مساله توجه کرد که حجم اشغال شده توسط آن بسیار بزرگتر از متراژ آن می باشد. 

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر