شنبه، دی ۱۱، ۱۳۹۵

آیا نمی توان ساختمانهایی مانند گذشته طراحی کرد؟

پاسخ کوتاه: البته که می توان. اما نمی توان منکر وجود مهر زمانه بر پیشانی هر آنچه ساخته دست بشر است شد. 

پاسخ طولانی: ادامه دادن مسیری که جوابش را پس داده روش خوبیست. بسیاری از ساختمانها و شهرهای قدیمی فوق العاده خوب کار می کنند. تغییر دادن آنها بی معنیست. زندگی در دوره مدرن صرفا به معنای این نیست که باید در ساختمان مدرن زندگی کنیم. در بسیاری از موارد داشتن شیوه زندگی مدرن در یک ساختمان قدیمی بازسازی شده راحت تر است. مشکل ساختن ساختمانها و شهرهای جدیدی که مانند گذشته به نظر برسند، تقلید دروغی نیست. ما عادت به زندگی با دروغهای بسیار بزرگتر کرده ایم. اما افسون شهرهای قدیمی سطحی نیست. وقتی که ساختمانها و شهرهای قدیمی را واقعا درک کنیم، می توانیم کیفیت بالای آنها را در ساختمانهای جدید بازسازی کنیم. باید به ساختمانها به عنوان منابع و به پروژه ها به عنوان فرصت نگاه کرد.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر