شنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۶

2- فیگور

فیگور عبارت است از عنصر یا شکلی که در صفحه، بوم یا هر پس زمینه دیگری قرار گرفته باشد. به فضای روی آن صفحه، زمینه می گویند. فیگور را با کلماتی مانند شئ، فرم، عنصر، المان و یا شکل مثبت و متناوبا، زمینه را، با کلماتی مانند فضا، فضای باقی مانده، فضای سفید یا زمین تعریف میکنند.    

برگرفته از کتاب 101 نکته ای که در مدرسه معماری آموختم نوشته Matthew Frederick




کلمه فیگور فارسی نیست اما هر چه فکر کردم نتوانستم کلمه فارسی مناسبی پیدا کنم که تمام معانی فیگور را در بر داشته باشد. از کلمه پیکر یا پیکره بیشتر برای بدن انسان استفاده می شود. کلمه نقش خیلی کلی بوده و بیشتر معنی pattern می دهد. کلمه های دیگری مانند صورت، فرم و طرح هم در فارسی معنی مشخص خود را دارند. بنابراین تصمیم گرفتم تا پیدا شدن لغتی مناسب تر، همان فیگور را استفاده کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر