سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۶

1- چگونه خط بکشیم

1- معماران خطوط مختلفی را برای بیان منظورشان به کار می برند اما خط مخصوص معماری، با تاکید بر ابتدا و انتهای آن رسم می شود. اینکار، جایگاه خط را در صفحه مشخص کرده و باعث می شود که طرح مورد نظر، ایده اش را با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری بیان کند. اگر انتهای خطهایتان کمرنگ باشند، طرحتان ضعیف و نا معلوم به نظر می رسد. برای یادگیری کشیدن خطهای قوی، ابتدا و انتهای هر ضرب قلم را کمی گرد کنید یا برگردانید. 
2- محل برخورد خطها را کمی امتداد دهید. این کار باعث می شود که گوشه ها به طرز نا مناسبی گرد به نظر نرسند. 
3- در زمان اسکیس زدن، امتداد مسیرخطتان بر روی کاغذ را "کرکی" نکنید - یعنی یک خط نا معین، متشکل از قطعات کوتاه روی هم قرار گرفته نکشید. به جای آن، مدادتان را از ابتدا تا انتهای خط به صورتی کنترل شده و روان حرکت دهید. ممکن است کشیدن یک خط کمکی کمرنگ، قبل از خط نهایی بسیار مفید باشد. هنگامیکه طرحتان تکمیل شد، خطوط کمکی را پاک نکنید - آنها به کارتان جان داده و شخصیت می بخشند.

برگرفته از کتاب 101 نکته ای که در مدرسه معماری آموختم نوشته Matthew Frederickهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر